Kulturní památky

Památky našeho města

Kostel sv. Vintíře

V kostele se nachází jediný skleněný oltář na světě (retabulum). Dále se v kostele nachází skleněná Křížová cesta, skleněný ambon (čtecí pult ), oltářní stůl a Betlém.

Muzeum Dr. Šimona Adlera

Matityahu Adler zinicioval spolu se svým bratrem rabínem Sinajem Adlerem vznik muzea v rodném domě jejich otce Dr. Šimona Adlera. Nachází se zde stálá expozice života rabína Šimona Adlera, který se stal v roce 1944 obětí holocaustu v koncentračním táboře Osvětim. Druhá část expozice seznamuje návštěvníky se životem a kulturou židovského obyvatelstva v příhraniční oblasti.