Horská synagoga Hartmanice

Památní česko-německo-židovského spolužití

  • Nejvýše položená synagogu v Česku, významné kulturní centrum regionu. Jedna z mála dochovaných šumavských synagog, kterých bylo před sto lety v regionu okolo šedesáti.
  • O stavbě synagogy rozhodla hartmanicko-kundratická židovská obec v roce 1881 a už v roce 1884 využívalo nově postavenou synagogu téměř 200 židovských obyvatel z Hartmanic a okolí.
  • Domek napravo od synagogy sloužil jako židovská škola a byt rabína.
  • V roce 1938 nacisté synagogu uzavřeli a přeměnili ji na truhlářskou dílnu. Celý štít nad hlavním průčelím byl stržen a bylo provedeno mnoho dalších necitlivých úprav.
  • Postupná devastace synagogy pokračovala i po válce, krom jiného sloužila i armádě jako sklad pneumatik. Stavba byla v 80. letech určena ke zboření, naštěstí se tak do listopadu 1989 nestalo.
  • Zdevastovaná synagoga byla navrácena Židovské náboženské obci v Plzni a ta ji nabídla k odprodeji. Majitelé se měnili, nutné opravy neprobíhaly. V roce 2002 zakoupil stavbu pražský vydavatel a novinář Michal Klíma, který pro účel její obnovy založil občanské sdružení Památník Hartmanice.
  • V roce 2006, byla synagoga slavnostně znovuotevřena. 

Zdroj: https://www.sumavanet.cz/horska-synagoga-hartmanice.s-20035-REALPA

Čeká Vás kulturní památka oceněná porotou soutěže Stavba roku 2006 a její moderní expozice s audiovizuálními prvky:

  • Spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě
  • Šumavské vesnice zlikvidované po roce 1948
  • Železná opona (připravujeme)
Horská synagoga Hartmanice
Horská synagoga Hartmanice

Otevírací doba 1.7. - 3.9. 2023

Pondělí
Úterý 9:00 – 18:00
Středa 9:00 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 18:00
Pátek 9:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 18:00
Neděle 9:00 – 18:00

Kontakt na průvodce

Mgr. Radek Vlach

+420 776 138 224

Památník Hartmanice

Hartmanice, 342 01 Hartmanice

Hartmanice@email.cz

@Hartmanice

www.hartmanice.cz